rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

16 maja 2024r. – Ruszyła rozbudowa ulicy Studziennej

16, maj, 2024 | Aktualności

16 maja 2024r. – Ruszyła rozbudowa ulicy Studziennej.

Rozpoczęła się rozbudowa fragmentu ulicy Studziennej na Wzgórzach Krzesławickich. Robotami objęty został fragment od budynku nr 2 do ul. Darwina. Prace realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej.

W ramach prac m.in. poszerzona zostanie jezdnia ulicy Studziennej i powstanie chodnik.

W pierwszej kolejności ekipy budowlane zajmą się przełożeniem sieci gazowej i wodociągowej. Ulica Studzienna na rozbudowywanym fragmencie została zamknięta dla ruchu ogólnego, ale dojazd do posesji jest zachowany.

Objazd poprowadzono ulicami: Darwina, Grębałowską oraz Stokową (jadąc od strony ul. Darwina).

Zakończenie robót w terenie planowane jest na koniec sierpnia.


Rozbudowa ul. Studziennej jest odpowiedzią na rosnącą liczbę budynków mieszkalnych w tym rejonie. Dzięki pracom zwiększy się płynność poruszających się tamtędy pojazdów, a oddzielenie ruchu pieszego od samochodowego – budowa chodnika – znacznie poprawi bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

 

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
4 czerwca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
3 i 17 czerwca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
5 i 19 czerwca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
10 czerwca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
12 czerwca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
11 czerwca godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
11 czerwca godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VIII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 20 czerwca 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie