rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

2 października 2023r. rozpoczęło się przyjmowanie propozycji zadań do 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

2, październik, 2023 | Aktualności

Szanowni Państwo!
Już po raz siódmy zapraszamy wszystkich mieszkańców Małopolski do współdecydowania o losach naszego regionu. Od 2 października br. rozpoczęło się przyjmowanie propozycji zadań do 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat, może zgłosić swój pomysł na projekt lub inwestycję, która jego zdaniem jest potrzebna w naszym województwie. Jeśli zadanie przejdzie pozytywnie weryfikację i wygra przyszłoroczne głosowanie – zostanie zrealizowane! Na wszystkie zwycięskie zadania Zarząd Województwa Małopolskiego zaplanował rekordową pulę 16 mln zł.

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za realizację Budżetu Obywatelskiego – kontakt telefoniczny: (12) 61 60 536, (12) 61 60 982,

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl.

gdzie zamieszczone zostaną także wszystkie materiały graficzne naszej kampanii promującej składanie zadań

(zakładka Pobierz – Składanie zadań – Materiały graficzne do wykorzystania 7. edycja BO Małopolska).

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
4 czerwca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
3 i 17 czerwca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
5 i 19 czerwca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
10 czerwca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
12 czerwca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
11 czerwca godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
11 czerwca godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VIII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 20 czerwca 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie