rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Park Zielony Jar – Uprzejmie informujmy, że od dnia 29 lutego 2024r. firma prowadząca prace związane z rewitalizacją placu zabaw w Zielonym Jarze Wandy rozpocznie wykonywanie nasadzeń zieleni wokół zrealizowanej w ubiegłym roku siłowni zewnętrznej. Ponadto zostanie wykonane zagospodarowanie terenu samej siłowni polegające na wyrównaniu nawierzchni i obsianiu jej trawą. W związku z powyższym teren siłowni zostanie ogrodzony i wyłączony z użytkowania by dać szansę trawie na wzrost. Planowane wyłączenie siłowni z użytkowania do początku kwietnia 2024 r.

29, luty, 2024 | Aktualności

Park Zielony Jar – Uprzejmie informujmy, że od dnia 29 lutego 2024r. firma prowadząca prace związane z rewitalizacją placu zabaw w Zielonym Jarze Wandy rozpocznie wykonywanie nasadzeń zieleni wokół zrealizowanej w ubiegłym roku siłowni zewnętrznej. Ponadto zostanie wykonane zagospodarowanie terenu samej siłowni polegające na wyrównaniu nawierzchni i obsianiu jej trawą.

W związku z powyższym teren siłowni zostanie ogrodzony i wyłączony z użytkowania by dać szansę trawie na wzrost. Planowane Wyłączenie siłowni z użytkowania do początku KWIETNIA 2024 r.

2 października 2023r. w Parku Zielony Jar rozpoczęto prace przy realizacji zadania pn. „Budowy toalety, modernizacji istniejącej siłowni zewnętrznej i placu zabaw wraz zielenią w Parku Zielony Jar Wandy”

Kliknij tutaj – Wizualizacja przygotowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie