rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

24 lipca .2023r. na ul. Morcinka, w rejonie pętli autobusowej Zesławice, Rozpocznie się przebudowa układu drogowego wraz z pętlą autobusową i zatoką parkingową. Koniec prac to czerwca 2024 r.

24, lipiec, 2023 | Aktualności

W poniedziałek, 24.07.2023 r. na ul. Morcinka, w rejonie pętli autobusowej Zesławice,

Rozpocznie się przebudowa układu drogowego wraz z pętlą autobusową i zatoką parkingową (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). W pierwszym tygodniu prac tj. 24-31.07 realizowany będzie przewiert pod drogą w celu wykonania kanalizacji deszczowej (brak utrudnień). O kolejnych zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2024 r.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie