rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Szkole Podstawowej Nr 98, os. Na Stoku 52 w dniu 9 lipca 2021r. godz. 17,30

30, czerwiec, 2021 | Aktualności

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

w Szkole Podstawowej Nr 98, os. Na Stoku 52

9 lipca 2021r. godz. 1730

  1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1

rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2022

4.2

zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2021

4.3

wprowadzenia „strefy zamieszkania” na ul. Geodetów na odcinku od ul. Kantorowickiej w kierunku pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie w Krakowie

4.4

montażu progów wyspowych na ul. Lubockiej w Krakowie

4.5

zmiany Uchwały Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie Nr XX/161/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie ustawienia znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” na  ul. Petöfiego w Krakowie

4.6

zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2021

4.7

udziału Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w konsultacjach dotyczących opiniowania prac projektowych budowy i następnie realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej od węzła drogi S7 – Grębałów do ul.  Bukszpanowej w Krakowie 

4.8

wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn. „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej od ul. Bukszpanowej w Krakowie do osiedla Prusy w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca” 

 

  1. Interpelacje i zapytania
  2. Oświadczenia i komunikaty

 projekty uchwał cz 1 na sesje 09.07.2021r.

 projekty uchwał cz 2 na sesje 09.07.2021r.

 

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie