rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Szkole Podstawowej Nr 98, os. Na Stoku 52 w dniu 9 lipca 2021r. godz. 17,30

30, czerwiec, 2021 | Aktualności

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

w Szkole Podstawowej Nr 98, os. Na Stoku 52

9 lipca 2021r. godz. 1730

  1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1

rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2022

4.2

zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2021

4.3

wprowadzenia „strefy zamieszkania” na ul. Geodetów na odcinku od ul. Kantorowickiej w kierunku pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie w Krakowie

4.4

montażu progów wyspowych na ul. Lubockiej w Krakowie

4.5

zmiany Uchwały Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie Nr XX/161/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie ustawienia znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” na  ul. Petöfiego w Krakowie

4.6

zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2021

4.7

udziału Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w konsultacjach dotyczących opiniowania prac projektowych budowy i następnie realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej od węzła drogi S7 – Grębałów do ul.  Bukszpanowej w Krakowie 

4.8

wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn. „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej od ul. Bukszpanowej w Krakowie do osiedla Prusy w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca” 

 

  1. Interpelacje i zapytania
  2. Oświadczenia i komunikaty

 projekty uchwał cz 1 na sesje 09.07.2021r.

 projekty uchwał cz 2 na sesje 09.07.2021r.

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
7 maj godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
6  i  20 maj godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
8  i  22 maj godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
13 maj godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
15 maj godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
14 maj godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
14 maj godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 23 maj 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie