rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Akcja „Lato z KKR”od 1 lipca 2024 r. akcją pn. „Lato z KKR” informacji dla mieszkańców o przygotowanych atrakcjach na czas wakacji.

1, lipiec, 2024 | Aktualności

Akcja „Lato z KKR”od 1 lipca 2024 r. akcją pn. „Lato z KKR”  informacji dla mieszkańców  o przygotowanych atrakcjach na czas wakacji. Akcja ta skierowana jest dla dzieci i młodzieży  legitymującej się KKR 3+ i ma na celu integrację rodzin oraz zachęcanie ich do wspólnego, aktywnego i  sportowego spędzania wolnego czasu. Jest to świetna promocja sportu rodzinnego oraz zdrowego stylu życia.

link do strony internetowej: https://kkr.krakow.pl/aktualnosci/284386,56,komunikat,lato_z_krakowska_karta_rodzinna_.html

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Budowa Drogi S7 – Widoma Kraków

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
27 sierpnia godz. 18.00

Komisja Infrastruktury
26 sierpnia godz. 19.0o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
28 sierpnia godz. 18.30

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
26 sierpnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
28 sierpnia godz. 18.00

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
27 sierpnia godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
29 sierpnia godz. 17.45 (w siedzibie Straży Miejskiej Na Stoku 1)

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

X  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 29 sierpnia 2024r, na godz. 18.3o

w siedzibie Straży Miejskiej na I piętrze sala konferencyjna

os. Na Stoku 1 w Krakowie