rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Do 19 lipca 2024r. można składać wnioski. OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 7 czerwca 2024r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ZESŁAWICE – CEGIELNIA”.

11, czerwiec, 2024 | Aktualności

Trwają prace nad sporządzeniem planu prowadzi je
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 7 czerwca 2024 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ZESŁAWICE – CEGIELNIA”.

źródło kliknij tutaj https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=195229

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
4 czerwca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
3 i 17 czerwca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
5 i 19 czerwca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
10 czerwca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
12 czerwca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
11 czerwca godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
11 czerwca godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VIII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 20 czerwca 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie