rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Dyżury Radnych Dzielnicy

Radni Dzielnicy XVII dostępni w dniach posiedzeń Komisji Merytorycznych

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII osiedle Na Stoku 15 w Krakowie

W następujących terminach :

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 8 i 22 maja 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 9 maja 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 10 i 24 maja 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 15 maja 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 17 maja 2023 o godz. 18.3o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 18 maja 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 18 maja 2023 o godz. 18.15

nr telefonu   Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

12 / 645 30 09

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie