rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Łuczanowice przy ul. Mycielskiego powstanie pawilon sportowo-rekreacyjny w technologii modułowej.

26, kwiecień, 2023 | Aktualności

Pawilon sportowo-rekreacyjny w Łuczanowicach powstanie w technologii modułowej. Będzie miał zielony dach.

Obiekt stanie przy ulicy Mycielskiego (Łuczanowice, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie), bezpośrednio przy boisku. Z ośrodka będzie mogło korzystać jednocześnie do 50 osób.

Wykonawca będzie musiał także zagospodarować teren: wybudować dojśćia, dojazdy i miejsca postojowe dla ok. 15 samochodów oraz zamontować stojaki na rowery. Powstanie niezbędna infrastruktura techniczna: sieci, przyłącza i instalacje zewnętrzne umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie budynku w tym instalacji OZE, która pozwoli na obniżenie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania. Pawilon będzie energooszczędny, a dodatkowo zastosowany będzie tzw. zielony dach. Z

Zarząd Inwestycji Miejskich liczy, że realizacja zadania (przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlany) zakończy się w 2024 roku. Oferty w przetargu można składać do 11 maja.

 

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie