rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Łuczanowice przy ul. Mycielskiego powstanie pawilon sportowo-rekreacyjny w technologii modułowej.

26, kwiecień, 2023 | Aktualności

Pawilon sportowo-rekreacyjny w Łuczanowicach powstanie w technologii modułowej. Będzie miał zielony dach.

Obiekt stanie przy ulicy Mycielskiego (Łuczanowice, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie), bezpośrednio przy boisku. Z ośrodka będzie mogło korzystać jednocześnie do 50 osób.

Wykonawca będzie musiał także zagospodarować teren: wybudować dojśćia, dojazdy i miejsca postojowe dla ok. 15 samochodów oraz zamontować stojaki na rowery. Powstanie niezbędna infrastruktura techniczna: sieci, przyłącza i instalacje zewnętrzne umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie budynku w tym instalacji OZE, która pozwoli na obniżenie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania. Pawilon będzie energooszczędny, a dodatkowo zastosowany będzie tzw. zielony dach. Z

Zarząd Inwestycji Miejskich liczy, że realizacja zadania (przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlany) zakończy się w 2024 roku. Oferty w przetargu można składać do 11 maja.

 

 

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie