rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie uprzejmie informuje o planowanej Akcji Elektroporządki w dniu 28.03.2022r. w godz 9.oo – 11.oo.

16, marzec, 2022 | Aktualności

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie uprzejmie informuje o planowanej Akcji „Elektroporządki”, realizowanej w ramach kampanii parasolowej „Kraków w dobrym klimacie”. Akcja będzie polegała na odbiorze elektroodpadów od mieszkańców Krakowa. W ustalonym terminie,  przez dwie godziny będzie stał samochód „Elektrobrygady” Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, do którego mieszkańcy będą mogli oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.W miejscu – w zatoczce za przystankiem autobusowym „Na Stoku Szkoła” przy ul. Poległych w Krzesławicach  na ustawienie samochodu Elektrobrygady w dniu 28.03.2022r. w godz 9.oo – 11.oo.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie