rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Porządek obrad IX Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie Rada Dzielnicy XVII, os. Na Stoku 15 w dniu 8 lipca 2024r. godz. 18.3o

1, lipiec, 2024 | Aktualności

Porządek obrad  IX  Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Rada Dzielnicy XVII, os. Na Stoku 15

8 lipca 2024r. godz. 18.3o

 

  1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
  1. Przedstawienie projektu porządku obrad
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:

 

4.1 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2025

4.2 wyznaczenia dodatkowego obustronnego przystanku autobusowego na ul. Architektów w rejonie budynku nr 14a  os. Na Wzgórzach w Krakowie.

4.3 korekty zadania Dzielnicy XVII w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w latach 2023 – 2024

4.4 korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2024

  1. Interpelacje i zapytania
  2. Oświadczenia i komunikaty

 

Projekty uchwał na IX Sesje R. Dz-XVII Wzgórza Krzesławickie

 

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Budowa Drogi S7 – Widoma Kraków

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
27 sierpnia godz. 18.00

Komisja Infrastruktury
26 sierpnia godz. 19.0o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
28 sierpnia godz. 18.30

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
26 sierpnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
28 sierpnia godz. 18.00

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
27 sierpnia godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
29 sierpnia godz. 17.45 (w siedzibie Straży Miejskiej Na Stoku 1)

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

X  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 29 sierpnia 2024r, na godz. 18.3o

w siedzibie Straży Miejskiej na I piętrze sala konferencyjna

os. Na Stoku 1 w Krakowie