rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Porządek obrad VI Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w siedzibie Rady Dzielnicy , os. Na Stoku 15 w Krakowie w dniu 25 Kwietnia 2024r. o godz. 18.oo

17, kwiecień, 2024 | Aktualności

Porządek obrad VI Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

w siedzibie Rady Dzielnicy , os. Na Stoku 15 w Krakowie

w dniu 25 kwietnia 2024r. o godz. 18.oo

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji
4. Podjęcie uchwały w sprawie:

4.1  korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2024

4.2 korekty nazwy zadania Rady Dzielnicy XVII w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym do realizacji w latach 2022 – 2025

4.3 wniosku o budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 os. Na Stoku 52 w Krakowie

4.4  regulacji stanu prawnego działki nr 394 obręb 44 Nowa Huta przy ul. Przebindowskiego w Krakowie

4.5 wniosków do sporządzanego projektu Planu Ogólnego Miasta Krakowa

 

5.. Interpelacje i zapytania6

6..Oświadczenia i komunikaty 

projekty uchwał na V sesje w dniu 25 kwietnia 2024r. cz 1

projekty uchwał na V sesje w dniu 25 kwietnia 2024r. cz 2

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie