rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Projekt pod nazwą Program Budowy Parkingów Lokalnych ruszył w 2020 r. Niedawno miasto przyjęło nową uchwałę, która wprowadziła w nim dwie zmiany – dot. wkładu rzeczowego oraz minimalnej liczby miejsc postojowych. Wnioski można składać do końca maja br.

6, maj, 2024 | Aktualności

Program

Projekt pod nazwą Program Budowy Parkingów Lokalnych ruszył w 2020 r. Niedawno miasto przyjęło nową uchwałę, która wprowadziła w nim dwie zmiany – dot. wkładu rzeczowego oraz minimalnej liczby miejsc postojowych. Wnioski można składać do końca maja br.

W dalszym ciągu, główną rolę w programie odegrają organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. Będą one mogły do nas zawnioskować o budowę miejsc postojowych, wnosząc w przygotowanie i budowę swój wkład – świadczenie pieniężne lub rzeczowe, w wysokości 20% wartości inwestycji.

Współudział wkładem rzeczowym będzie polegał na przeniesieniu na rzecz Gminy Miasta Krakowa własności (lub prawa użytkowania wieczystego) nieruchomości (lub jej części) na której zgodnie z wnioskiem miałby zostać wybudowany parking bądź nieodpłatnego jej użyczenia na okres co najmniej 25 lat. Programem objęte będą wnioski o budowę co najmniej czterech miejsc postojowych.

Ważnym kryterium oceny wniosków będzie brak wycinki drzew i zapewnienie ogólnodostępności parkingu.

Program Budowy Parkingów Lokalnych funkcjonuje na podobnych zasadach jak realizacja inwestycji miejskich. Wykonanie poszczególnych zadań związanych z budową parkingu musi zostać poprzedzone wprowadzeniem zadania do budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej – wieloletniego planu inwestycyjnego.

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
4 czerwca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
3 i 17 czerwca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
5 i 19 czerwca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
10 czerwca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
12 czerwca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
11 czerwca godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
11 czerwca godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VIII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 20 czerwca 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie