rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Wsparcie przy realizacji konsultacji społecznych Dwór Badenich i Park Wadów

15, kwiecień, 2021 | Aktualności

Szanowni Państwo

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zarząd Zieleni Miejskiej przystępują do konsultacji społecznych dotyczących sposobu użytkowania Dworu Badenich i Parku Wadów w Krakowie.

Konsultacje będą trwać w okresie od 13 kwietnia 2021 r. do 28 maja 2021 r.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośba, aby zamieszczone w załączeniu ogłoszenia konsultacyjne dedykowane osobno dla stron internetowych i tablic ogłoszeń wraz z grafiką zostały przekazane do Rad Dzielnic Miasta Krakowa,  z prośbą o zamieszczenie na administrowanych przez nie dzielnicowych stronach internetowych oraz wywieszone na tablicach informacyjnych, będących w dyspozycji danej Rady. Proszę także o umieszczenie wspominanego ogłoszenia na tablicach urzędowych UMK  do dnia zakończenia konsultacji społecznych.

Z poważaniem
Elżbieta Kois-Żurek
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej i Zdrowia

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie