rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Wsparcie przy realizacji konsultacji społecznych Dwór Badenich i Park Wadów

15, kwiecień, 2021 | Aktualności

Szanowni Państwo

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zarząd Zieleni Miejskiej przystępują do konsultacji społecznych dotyczących sposobu użytkowania Dworu Badenich i Parku Wadów w Krakowie.

Konsultacje będą trwać w okresie od 13 kwietnia 2021 r. do 28 maja 2021 r.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośba, aby zamieszczone w załączeniu ogłoszenia konsultacyjne dedykowane osobno dla stron internetowych i tablic ogłoszeń wraz z grafiką zostały przekazane do Rad Dzielnic Miasta Krakowa,  z prośbą o zamieszczenie na administrowanych przez nie dzielnicowych stronach internetowych oraz wywieszone na tablicach informacyjnych, będących w dyspozycji danej Rady. Proszę także o umieszczenie wspominanego ogłoszenia na tablicach urzędowych UMK  do dnia zakończenia konsultacji społecznych.

Z poważaniem
Elżbieta Kois-Żurek
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej i Zdrowia

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie