rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Wyniki weryfikacji wniosków złożonych w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego /2022-2023/

8, sierpień, 2022 | Aktualności, Budżet obywatelski

Wyniki weryfikacji wniosków złożonych w ramach

IX edycji budżetu obywatelskiego /2022-2023/

tutaj więcej informacji  

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji, Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu.

Protest wraz z uzasadnieniem należy złożyć w terminie 10 dni od dnia podania do publicznej wiadomość wyników weryfikacji, tj. do 17 sierpnia br. W tym celu należy:

1. Zalogować się na swoje konto w platformie https://budzet.krakow.pl

2. Przejść do zakładki „Twoje projekty”

3. Przy wybranym projekcie kliknąć przycisk „Złóż protest”

4. Podać uzasadnienie protestu i wysłać formularz.

Do 2 września 2022 roku organizowane będą spotkania konsultacyjne z udziałem:

1. wnioskodawcy (bądź osoby przez niego upoważnionej) i

2. jednostki dokonującej oceny merytoryczno-prawnej wniosku i

3. przedstawicieli Rady Budżetu Obywatelskiego i

4. ewentualnie przedstawiciela właściwej miejscowo Rady Dzielnicy.

O dokładnym terminie i miejscu rozpatrywania protestu zainteresowane osoby będą informowane w osobnej korespondencji.

Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowana do 15 września br.

 

 

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie