rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Wyniki weryfikacji wniosków złożonych w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego /2022-2023/

8, sierpień, 2022 | Aktualności, Budżet obywatelski

Wyniki weryfikacji wniosków złożonych w ramach

IX edycji budżetu obywatelskiego /2022-2023/

tutaj więcej informacji  

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji, Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu.

Protest wraz z uzasadnieniem należy złożyć w terminie 10 dni od dnia podania do publicznej wiadomość wyników weryfikacji, tj. do 17 sierpnia br. W tym celu należy:

1. Zalogować się na swoje konto w platformie https://budzet.krakow.pl

2. Przejść do zakładki „Twoje projekty”

3. Przy wybranym projekcie kliknąć przycisk „Złóż protest”

4. Podać uzasadnienie protestu i wysłać formularz.

Do 2 września 2022 roku organizowane będą spotkania konsultacyjne z udziałem:

1. wnioskodawcy (bądź osoby przez niego upoważnionej) i

2. jednostki dokonującej oceny merytoryczno-prawnej wniosku i

3. przedstawicieli Rady Budżetu Obywatelskiego i

4. ewentualnie przedstawiciela właściwej miejscowo Rady Dzielnicy.

O dokładnym terminie i miejscu rozpatrywania protestu zainteresowane osoby będą informowane w osobnej korespondencji.

Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowana do 15 września br.

 

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie