rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Zamknięcie ul. Darwina od 13 lipca br. S7 Budowa drogi ekspresowej w Krakowie ,informacje o aktualnych utrudnieniach i zmianach organizacji ruchu

5, lipiec, 2023 | Aktualności

Zamknięcie ul. Darwina od 13 lipca br.

Ulica Darwina zostanie zamknięta o godz. 8.00 rano.

Objazd dla pojazdów zostanie wyznaczony ul. Kocmyrzowską, Łowińskiego i Blokową.

Zamknięcie ulicy związane jest z koniecznością przebudowy sieci ciepłowniczej oraz budową odwodnienia.

Prace potrwają około dwóch miesięcy.

S7 – Budowa drogi ekspresowej w Krakowie ,informacje o aktualnych utrudnieniach i zmianach organizacji ruchu.

http://s7widoma-krakow.pl/

https://www.krakow.pl/aktualnosci/273180,26,komunikat,budowa_s7__zamkniecie_ul__darwina_oraz_wylaczenie_ruchu_tramwajowego.html

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie