rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Zamknięcie ul. Darwina od 13 lipca br. S7 Budowa drogi ekspresowej w Krakowie ,informacje o aktualnych utrudnieniach i zmianach organizacji ruchu

5, lipiec, 2023 | Aktualności

Zamknięcie ul. Darwina od 13 lipca br.

Ulica Darwina zostanie zamknięta o godz. 8.00 rano.

Objazd dla pojazdów zostanie wyznaczony ul. Kocmyrzowską, Łowińskiego i Blokową.

Zamknięcie ulicy związane jest z koniecznością przebudowy sieci ciepłowniczej oraz budową odwodnienia.

Prace potrwają około dwóch miesięcy.

S7 – Budowa drogi ekspresowej w Krakowie ,informacje o aktualnych utrudnieniach i zmianach organizacji ruchu.

http://s7widoma-krakow.pl/

https://www.krakow.pl/aktualnosci/273180,26,komunikat,budowa_s7__zamkniecie_ul__darwina_oraz_wylaczenie_ruchu_tramwajowego.html

 

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie