rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

18 września 2023r. – Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie o godz 10.00 zorganizował spotkanie na terenie przebudowy ul. Kocmyrzowskiej – odcinka od ul. Darwina do ul. Bukszpanowej w Krakowie.

18, wrzesień, 2023 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

18 września 2023r. –  Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie o godz 10.00 zorganizował spotkanie na  terenie przebudowy ul. Kocmyrzowskiej – odcinka od ul. Darwina do ul. Bukszpanowej w Krakowie.

Jednocześnie informujemy, że przedstawiciele Rady Dzielnicy XVII obecni na spotkaniu w terenie zajęli następujące stanowisko zawarte w spisanej notatce

ws wycinki drzew w ramach rozbudowy ulicy Kocmyrzowskiej w Krakowie.

Rada Dzielnicy XVII stoi na stanowisku aby rozpocząć roboty budowlane związane  z przebudową ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od ul. Darwina do ul. Bukszpanowej w Krakowie na podstawie decyzji ZRID.

( zgodnie z uzyskaną decyzją  – Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej przez wykonawcę tego zadania )

ponadto

Rada Dzielnicy XVII w kolejnych latach będzie przeznaczała środki z budżetu Dzielnicy XVII na dodatkowe nasadzenia drzew na terenie gminy w Dzielnicy XVII.

 

 

 

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie