rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

18 września 2023r. – Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie o godz 10.00 zorganizował spotkanie na terenie przebudowy ul. Kocmyrzowskiej – odcinka od ul. Darwina do ul. Bukszpanowej w Krakowie.

18, wrzesień, 2023 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

18 września 2023r. –  Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie o godz 10.00 zorganizował spotkanie na  terenie przebudowy ul. Kocmyrzowskiej – odcinka od ul. Darwina do ul. Bukszpanowej w Krakowie.

Jednocześnie informujemy, że przedstawiciele Rady Dzielnicy XVII obecni na spotkaniu w terenie zajęli następujące stanowisko zawarte w spisanej notatce

ws wycinki drzew w ramach rozbudowy ulicy Kocmyrzowskiej w Krakowie.

Rada Dzielnicy XVII stoi na stanowisku aby rozpocząć roboty budowlane związane  z przebudową ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od ul. Darwina do ul. Bukszpanowej w Krakowie na podstawie decyzji ZRID.

( zgodnie z uzyskaną decyzją  – Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej przez wykonawcę tego zadania )

ponadto

Rada Dzielnicy XVII w kolejnych latach będzie przeznaczała środki z budżetu Dzielnicy XVII na dodatkowe nasadzenia drzew na terenie gminy w Dzielnicy XVII.

 

 

 

 

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie