rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Do 29 maja br. można składać wnioski do PLANU OGÓLNEGO MIASTA KRAKOWA – należy złożyć nowe wnioski i tylko na obowiązującym wzorze druku dokumentu. W nieprzekraczalnym terminie 26 lutego – 29 maj 2024r.

Do 29 maja br. można składać wnioski do PLANU OGÓLNEGO MIASTA KRAKOWA należy złożyć nowe wnioski i tylko na obowiązującym wzorze druku dokumentu. W nieprzekraczalnym terminie do  29 maja 2024r. Zgodnie z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Informacja o spotkaniach z mieszkańcami na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w sprawie Planu Ogólnego Miasta Krakowa.

Informacja o spotkaniach z mieszkańcami na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w sprawie Planu Ogólnego Miasta Krakowa.   terminy spotkań informacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie – spotkanie z mieszkańcami osiedla Grębałów –...
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu KANTOROWICE  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KANTOROWICE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.  Wyłożenie w dniach od 27 lutego do 26 marca 2024 r.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu KANTOROWICE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KANTOROWICE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie w dniach od 27 lutego do 26 marca 2024 r.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu KANTOROWICE Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KANTOROWICE” wraz...

Budowa S7 Węzeł Grebałów – wiadukty nad S7. Dwa dni z utrudnieniami na ul. Łowińskiego. GDDKiA zapowiada na wtorek 20.02.204r. i środę 21.02.2024r. utrudnienia na ul. Łowińskiego, w rejonie budowanego węzła Grębałów. Ma to związek z budową wiaduktu tramwajowego.

Budowa S7 Węzeł Grebałów – wiadukty nad S7. Dwa dni z utrudnieniami na ul. Łowińskiego. GDDKiA zapowiada na wtorek 20.02.204r. i środę 21.02.2024r. utrudnienia na ul. Łowińskiego, w rejonie budowanego węzła Grębałów. Ma to związek z budową wiaduktu tramwajowego....