rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Informacja o planowanej nowelizacji uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta oraz poprzedzających ten proces konsultacji społecznych, które rozpoczną się 28 sierpnia i potrwają do 20 września br.

21, sierpień, 2023 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

Informacja o planowanej nowelizacji uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta oraz poprzedzających ten proces konsultacji społecznych, które rozpoczną się 28 sierpnia i potrwają do 20 września br.

W czasie trwania konsultacji mieszkańcy lub osoby prowadzące działalność na terenie objętym Parkiem Kulturowym Nowa Huta będą mieli możliwość zgłaszania uwag i wniosków w zakresie proponowanych zmian, na dedykowanych formularzach dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na portalu Obywatelski Kraków oraz na stronie internetowej www.parkikulturowe.krakow.pl, które będzie można złożyć na dzienniku podawczym urzędu lub przekazać do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź tradycyjnej. Ponadto wszelkie proponowane postulaty w zakresie zmian uchwały będzie można przekazywać i konsultować w trakcie dwóch dyżurów, organizowanych w Nowohuckim Centrum Kultury (przy al. Jana Pawła II 232, sala 110B), w dniach 30 sierpnia i 13 września, w godzinach 16.00-18.00. Dodatkowo, w ramach konsultacji przewidziano również otwarte spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się 6 września br. o godz. 17.00, w Nowohuckim Centrum Kultury, w sali 203. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy równocześnie do kontaktu telefonicznego, w dniu 18 września, w godz. 8.00-15.00, pod numerem telefonu 12 616 18 13.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konsultacji zostaną zamieszczone na stronach: www.bip.krakow.pl oraz www.obywatelski.krakow.pl na których będzie można zapoznać się m.in.
z pełną treścią projektu zmiany uchwały o Parku Kulturowym Nowa Huta.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i użytkowników nowohuckiej przestrzeni publicznej do udziału
w konsultacjach i rozmowy na temat estetyki i funkcjonowania tego niezwykle ważnego obszaru miasta.

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie