rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Informacja o planowanej nowelizacji uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta oraz poprzedzających ten proces konsultacji społecznych, które rozpoczną się 28 sierpnia i potrwają do 20 września br.

21, sierpień, 2023 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

Informacja o planowanej nowelizacji uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta oraz poprzedzających ten proces konsultacji społecznych, które rozpoczną się 28 sierpnia i potrwają do 20 września br.

W czasie trwania konsultacji mieszkańcy lub osoby prowadzące działalność na terenie objętym Parkiem Kulturowym Nowa Huta będą mieli możliwość zgłaszania uwag i wniosków w zakresie proponowanych zmian, na dedykowanych formularzach dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na portalu Obywatelski Kraków oraz na stronie internetowej www.parkikulturowe.krakow.pl, które będzie można złożyć na dzienniku podawczym urzędu lub przekazać do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź tradycyjnej. Ponadto wszelkie proponowane postulaty w zakresie zmian uchwały będzie można przekazywać i konsultować w trakcie dwóch dyżurów, organizowanych w Nowohuckim Centrum Kultury (przy al. Jana Pawła II 232, sala 110B), w dniach 30 sierpnia i 13 września, w godzinach 16.00-18.00. Dodatkowo, w ramach konsultacji przewidziano również otwarte spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się 6 września br. o godz. 17.00, w Nowohuckim Centrum Kultury, w sali 203. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy równocześnie do kontaktu telefonicznego, w dniu 18 września, w godz. 8.00-15.00, pod numerem telefonu 12 616 18 13.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konsultacji zostaną zamieszczone na stronach: www.bip.krakow.pl oraz www.obywatelski.krakow.pl na których będzie można zapoznać się m.in.
z pełną treścią projektu zmiany uchwały o Parku Kulturowym Nowa Huta.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i użytkowników nowohuckiej przestrzeni publicznej do udziału
w konsultacjach i rozmowy na temat estetyki i funkcjonowania tego niezwykle ważnego obszaru miasta.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie