rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

26 września do niedzieli 2 października przebudowywany będzie przejazd przez tory na skrzyżowaniu ulic Kocmyrzowskiej i Obrońców Krzyża. To będzie się wiązało z utrudnieniami dla kierowców.

26, wrzesień, 2022 | Aktualności

26 września – poniedziałek do niedzieli 2 października przebudowywany będzie przejazd przez tory na skrzyżowaniu ulic Kocmyrzowskiej i Obrońców Krzyża. To będzie się wiązało z utrudnieniami dla kierowców.

Naprawa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Kocmyrzowskiej – od przystanku “Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego” do przystanku “Wańkowicza”, rozpoczęła się w lipcu. W związku z postępem prac, od poniedziałku 26 września wprowadzone zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu. Zamknięty zostanie przejazd przez tarczę skrzyżowania ul. Obrońców Krzyża z ul. Kocmyrzowską. Kierowcy będą korzystać z objazdów do ul. Obrońców Krzyża i Żeromskiego: w stronę centrum miasta przez rondo Kocmyrzowskie; od centrum miasta zawrotka na skrzyżowaniu z ul. Bulwarową – Cienistą. Sygnalizacja na skrzyżowaniu zostanie wyłączona.

Będą obowiązywać zmiany w komunikacji miejskiej – szczegóły poniżej.

W trakcie zamknięcia wymienione zostanie torowisko tramwajowe w obrębie przejazdu drogowego. Zostaną tam zastosowane prefabrykowane płyty betonowe, co pozwoli wyeliminować problem uszkodzeń nawierzchni na przejeździe. Roboty w tym miejscu potrwają do niedzieli 2 października. Całość prac torowych na ul. Kocmyrzowskiej zakończy się w grudniu, a ich koszt to ok. 19,5 mln zł.

Czas zamknięcia skrzyżowania wykorzystają ekipy drogowe – przeprowadzą wymianę nawierzchni na ul. Kocmyrzowskiej.

Zmiany w komunikacji

linie 110 i 160 – będą kursować w następujący sposób: w kierunku Węgrzynowic/Ruszczy bez zmian; w kierunku Alei Przyjaźni po trasie czasowo zmienionej: Węgrzynowice/Ruszcza – … – przystanek Cienista 03 –  ul. Kocmyrzowska – Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego – ul. Kocmyrzowska –  ul. Obrońców Krzyża – przystanek Teatr Ludowy 06 – … – Aleja Przyjaźni; na zmienionym odcinku trasy linie będą obsługiwać przystanki: Teatr Ludowy 03 i Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego 08;

linie 123, 139, 163, 193, 501 i 601 – będą kursować w następujący sposób: od przystanku Arka 01 w kierunku przystanku Teatr Ludowy 06 po trasie czasowo zmienionej: przystanek Arka 01 – ul. Obrońców Krzyża – ul. Kocmyrzowska – Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego – ul. Kocmyrzowska – ul. Obrońców Krzyża – przystanek Teatr Ludowy 06; na trasie objazdowej autobusy ww. linii NIE będą zatrzymywać się na istniejących przystankach; od przystanku Żeromskiego 01 w kierunku przystanku Os. Jagiellońskie 02 po trasie czasowo zmienionej: przystanek Żeromskiego 01 – ul. Żeromskiego – ul. Ludźmierska – Al. Andersa – Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego – Al. Andersa – ul. Szajnowicza-Iwanowa – ul. Obrońców Krzyża – przystanek Os. Jagiellońskie 02; przystanki Teatr Ludowy 05 i Arka 02 dla ww. linii zostaną zawieszone; zostaną uruchomione tymczasowe przystanki Teatr Ludowy 72 na ul. Ludźmierskiej za skrzyżowaniem z ul. Żeromskiego i Arka 71 na ul. Szajnowicza-Iwanowa przed skrzyżowaniem z ul. Obrońców Krzyża; na pozostałych przystankach na trasie objazdowej autobusy ww. linii NIE będą się zatrzymywać.

– Rozkłady jazdy linii 123, 139, 163, 193, 501 i 601 zostaną zmienione, natomiast linii 110 i 160 nie zostaną zmienione.

 

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie