rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

LINIA autobusowa nr 142 od 1 października zmiana trasy oraz wzmocnienia komunikacji miejskiej w Krakowie

23, wrzesień, 2022 | Aktualności

Linia autobusowa 142 od 1 października kursować będzie po wydłużonej trasie oraz wzmocnienia komunikacji miejskiej w Krakowie

Od początku października bieżącego roku, dzięki możliwości skierowania do ruchu dodatkowych 25 autobusów, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie planuje dalsze wzmocnienia oferty przewozowej.

  • linia 142 będzie kursować po wydłużonej trasie:
  • Os. Na Stoku – Blokowa – Kombinat – Aleja Przyjaźni.

W dni wolne, w godzinach około 9.00 – 17.00

realizowane będą kursy na jeszcze dłuższej trasie Os. Na Stoku – Cmentarz Prądnik Czerwony, oznaczone linią 442.

  • inia 105 – zwiększenie częstotliwości kursowania do 10 minut w godzinach szczytu
  • linie 124/424 – zwiększenie łącznej częstotliwości kursowania do 15 minut we wszystkie dni tygodnia 
  • linia 139 – zwiększenie częstotliwości kursowania do 10 minut w godzinach szczytu
  • linie 182/482 – zwiększenie łącznej częstotliwości kursowania do 7,5 minuty w godzinach szczytu

Planowane jest uruchomienie nowej linii autobusowej w ciągu Trasy Łagiewnickiej, jednak jej trasa jest jeszcze weryfikowana poprzez przejazdy techniczne. O szczegółach poinformujemy do końca tygodnia. Przywracamy również weekendowe częstotliwości kursowania do 20 minut na najważniejszych liniach autobusowych, w tym m.in.: 105, 106, 124/424, 129, 139, 144, 159, 164, 172, 173, 179, 182, 184 oraz na liniach: 501, 502, 503 i 537.

Dodatkowe autobusy obsłużą również linie objazdowe związane z przebudową ul. Królowej Jadwigi.


W MPK SA w Krakowie podobnie jak w innych przedsiębiorstwach komunikacyjnych w Polsce występuje problem z niewystarczającą liczbą kandydatów do pracy na stanowisku kierowcy. W celu poprawy sytuacji kadrowej miejski przewoźnik prowadzi intensywne działania rekrutacyjne, których efekty są już zauważalne.

Od czerwca do sierpnia zaczęło lub wkrótce zacznie pracę 44 nowych kierowców, a 20 kolejnych osób zostało zapisanych na kurs. Warto podkreślić, że MPK SA w całości finansuje kandydatom wszystkie koszty związane ze zdobyciem uprawnień.

W celu zniwelowania negatywnych skutków wysokiej inflacji oraz rosnących stóp procentowych dla pracowników, ajentów i kandydatów do pracy, MPK SA w Krakowie podjęło określone działania.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie