rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

31 lipca 2023r. Zamknięcie ciągu pieszego – chodnika od ul. Juliusz Klainera do al. Solidarności.

26, lipiec, 2023 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

31 lipca 2023r. Zamknięcie ciągu pieszego – chodnika od ul. Juliusz Klainera do al. Solidarności w Krakowie.

W związku z pracami prowadzonymi w rejonie al. Solidarności wykonawca zadania ,, Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S& od granicy województwa do Krakowa, odcinek: węzeł Widoma – Kraków”

informuje, iż od dnia 31.07.2023r. zostanie zamknięty ciąg pieszy prowadzący od ul. Juliusz Klainera do al. Solidarności w Krakowie ( od węzła komunikacyjnego tramwajowo-autobusowego MPK ,,KOMBINAT”). Z uwagi na zwiększenie intensywności prowadzonych prac w danym rejonie Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować należytego bezpieczeństwa osób postronnych poruszających się po TERENIE BUDIWY. Dlatego działając zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa

Wykonawca podjął decyzję o zamknięciu chodnika na przedmiotowym odcinku

 

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie