rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

31 lipca 2023r. Zamknięcie ciągu pieszego – chodnika od ul. Juliusz Klainera do al. Solidarności.

26, lipiec, 2023 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

31 lipca 2023r. Zamknięcie ciągu pieszego – chodnika od ul. Juliusz Klainera do al. Solidarności w Krakowie.

W związku z pracami prowadzonymi w rejonie al. Solidarności wykonawca zadania ,, Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S& od granicy województwa do Krakowa, odcinek: węzeł Widoma – Kraków”

informuje, iż od dnia 31.07.2023r. zostanie zamknięty ciąg pieszy prowadzący od ul. Juliusz Klainera do al. Solidarności w Krakowie ( od węzła komunikacyjnego tramwajowo-autobusowego MPK ,,KOMBINAT”). Z uwagi na zwiększenie intensywności prowadzonych prac w danym rejonie Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować należytego bezpieczeństwa osób postronnych poruszających się po TERENIE BUDIWY. Dlatego działając zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa

Wykonawca podjął decyzję o zamknięciu chodnika na przedmiotowym odcinku

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie