rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

S7 od węzła Widoma do granic Krakowa – Umowa na budowę odcinka podpisana 15.07.2021

16, lipiec, 2021 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

Ponad 1,5 mld zł kosztować będzie dokończenie projektu i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Widoma do granic Krakowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała w czwartek umowę z wykonawcą tej inwestycji: konsorcjum Gulermak i Mosty Łódź.

To drugi wykonawca, który będzie się zajmował tym odcinkiem S7; umowę z poprzednim rozwiązano w grudniu 2020.

GDDKiA podpisało w czwartek także porozumienie z władzami Krakowa w sprawie przebudowy ul. Kocmyrzowskiej. Zadaniem wyłonionego w przetargu konsorcjum będzie kontynuacja projektowania oraz wybudowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 18,3 km wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą

Zgodnie z umową wszystkie prace wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na odcinku zamiejskim od węzła Widoma do węzła Mistrzejowice mają być zakończone do końca 2023 roku, a na odcinku miejskim w 2024 roku. Ten sam wykonawca na podstawie porozumienia podpisanego między GDDKiA i gminą Kraków zajmie się przebudową kilometrowego odcinka ul. Kocmyrzowskiej od węzła Grębałów do ul. Bukszpanowej.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie