rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Autobus w Grębałowie. W dniu 10 października 2023r. MPK Kraków wykonało przejazd techniczny uliczkami osiedla Grębałów, MINI-AUTOBUSEM. Wnioski z przejazdu zostały przedstawione na spotkaniu w dniu 13 października z udziałem Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie u Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa p. Andrzeja Kuliga.

16, październik, 2023 | Aktualności

Autobus w Grębałowie.

W dniu 10 października 2023r. MPK Kraków wykonało przejazd techniczny uliczkami osiedla Grębałów,  MINI-AUTOBUSEM.

Wnioski  z przejazdu zostały przedstawione na spotkaniu w dniu 13 października z udziałem Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie  u  Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa  p. Andrzeja Kuliga, który zobligował Dyrektorów Jednostek Miejskich do przygotowania uruchomienie linii autobusowej  w osiedlu Grębałów w jak najszybszym technicznie terminie na wskazanej trasie przez MPK i Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Trasa przejazdu dla proponowanej linii autobusowej:

Os. Na Stoku  pętla autobusowa – ul. Architektów, ul. Poległych w Krzesławicach, ul. Kocmyrzowska, ul. Kantorowicka, ul. Geodetów, ul. Grębałowska, ul. Stokowa, ul. Studzienna, ul. Grębałowska, ul. Kocmyrzowska, ul. Poległych w Krzesławicach, ul. Architektów – Os. Na Stoku pętla autobusowa.

Uwaga : uruchomienie linii autobusowej obsługiwanej autobusem typu MINI.

– Wymaga wykonania trzech nowych miejsc przystankowych

– Nie zmienia obecnego układ ulic dwukierunkowych i jednokierunkowych.

 

 

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
4 czerwca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
3 i 17 czerwca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
5 i 19 czerwca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
10 czerwca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
12 czerwca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
11 czerwca godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
11 czerwca godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VIII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 20 czerwca 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie