rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Autobus w Grębałowie. W dniu 10 października 2023r. MPK Kraków wykonało przejazd techniczny uliczkami osiedla Grębałów, MINI-AUTOBUSEM. Wnioski z przejazdu zostały przedstawione na spotkaniu w dniu 13 października z udziałem Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie u Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa p. Andrzeja Kuliga.

16, październik, 2023 | Aktualności

Autobus w Grębałowie.

W dniu 10 października 2023r. MPK Kraków wykonało przejazd techniczny uliczkami osiedla Grębałów,  MINI-AUTOBUSEM.

Wnioski  z przejazdu zostały przedstawione na spotkaniu w dniu 13 października z udziałem Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie  u  Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa  p. Andrzeja Kuliga, który zobligował Dyrektorów Jednostek Miejskich do przygotowania uruchomienie linii autobusowej  w osiedlu Grębałów w jak najszybszym technicznie terminie na wskazanej trasie przez MPK i Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Trasa przejazdu dla proponowanej linii autobusowej:

Os. Na Stoku  pętla autobusowa – ul. Architektów, ul. Poległych w Krzesławicach, ul. Kocmyrzowska, ul. Kantorowicka, ul. Geodetów, ul. Grębałowska, ul. Stokowa, ul. Studzienna, ul. Grębałowska, ul. Kocmyrzowska, ul. Poległych w Krzesławicach, ul. Architektów – Os. Na Stoku pętla autobusowa.

Uwaga : uruchomienie linii autobusowej obsługiwanej autobusem typu MINI.

– Wymaga wykonania trzech nowych miejsc przystankowych

– Nie zmienia obecnego układ ulic dwukierunkowych i jednokierunkowych.

 

 

 

Jakość Powietrza w Krakowie

Zarząd Dróg Miasta Krakowa – jednostka odpowiedzialna za utrzymanie dróg

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

10 grudnia 2023r. –  Termin Wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa.

 

Składy Osobowe Komisji – 8 Kadencji Rady Dzielnicy XVII

( w latach 2019-2023) w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.