rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

17 października do 31 października 2023 roku. Trwa nabór wniosków w ramach XVII edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”

17, październik, 2023 | Aktualności

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór wniosków w ramach XVII edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych. Wnioski należy składać w terminie od 17 do 31 października 2023 roku.

Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych, których działalność jest ukierunkowana na pomoc osobom najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom oraz osobom wykluczonym społecznie, będącymi mieszkańcami Krakowa. Organizacje te otrzymają dopłaty do zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.

Szczegóły dot. akcji i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/276312,52,komunikat,xvii_edycja_akcji_spolecznej_podzielmy_sie_cieplem.html

Zgłoszenia do akcji można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego [PDF], [DOC]

Jakość Powietrza w Krakowie

Zarząd Dróg Miasta Krakowa – jednostka odpowiedzialna za utrzymanie dróg

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

10 grudnia 2023r. –  Termin Wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa.

 

Składy Osobowe Komisji – 8 Kadencji Rady Dzielnicy XVII

( w latach 2019-2023) w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.