rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Bezpłatna specjalistyczną pomoc psychologiczną, oferuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b w Krakowie.

21, grudzień, 2020 | Aktualności

Informacja nt. bezpłatnej specjalistycznej pomocy psychologicznej, którą oferuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b w Krakowie. Ośrodek świadczy dostępne całą dobę, nieodpłatne specjalistyczne usługi psychologiczne w formie interwencji kryzysowej (w tym w miejscu zamieszkania lub zdarzenia) mające na celu przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobiega przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Więcej informacji na stronie internetowej www.oik.krakow.pl, istnieje możliwość zgłoszenia się po pomoc pod całodobowym numerem telefonu: 12 421 92 82 lub e-mailowo na adres: sekretariat@oik.krakow.pl.

ZAPISY:

  • przez  formularz dostępny na stronie cppp.org.pl lub facebook.com/CPPPKrakow
  • telefonicznie pod numerem 572-882-200

Adresy  punktów pomocy psychologicznej:

  • ul.  Rostworowskiego 13 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
  • ul. Aleksandry 1 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
  • al. Jana Pawła II 232 (Nowohuckie Centrum Kultury)
  • ul. Śniadeckich 5 (siedziba Stowarzyszenia UNICORN)

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie