rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Bezpłatna specjalistyczną pomoc psychologiczną, oferuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b w Krakowie.

21, grudzień, 2020 | Aktualności

Informacja nt. bezpłatnej specjalistycznej pomocy psychologicznej, którą oferuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b w Krakowie. Ośrodek świadczy dostępne całą dobę, nieodpłatne specjalistyczne usługi psychologiczne w formie interwencji kryzysowej (w tym w miejscu zamieszkania lub zdarzenia) mające na celu przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobiega przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Więcej informacji na stronie internetowej www.oik.krakow.pl, istnieje możliwość zgłoszenia się po pomoc pod całodobowym numerem telefonu: 12 421 92 82 lub e-mailowo na adres: sekretariat@oik.krakow.pl.

ZAPISY:

  • przez  formularz dostępny na stronie cppp.org.pl lub facebook.com/CPPPKrakow
  • telefonicznie pod numerem 572-882-200

Adresy  punktów pomocy psychologicznej:

  • ul.  Rostworowskiego 13 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
  • ul. Aleksandry 1 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
  • al. Jana Pawła II 232 (Nowohuckie Centrum Kultury)
  • ul. Śniadeckich 5 (siedziba Stowarzyszenia UNICORN)

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie