rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych

21, grudzień, 2020 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

https://obywatelski.krakow.pl/aktualnosci/245365,2144,komunikat,oplaty_za_odprowadzenie_wod_opadowych_lub_roztopowych_ujetych_w_otwarte_lub_zamkniete_systemy_kanalizacji_deszczowej__sluzace_do_odprowadzenia_opadow_atmosferycznych_na_terenie_gminy_miejskiej_krakow__-_konsultacje_spoleczne.html

Miejska Jednostka „Klimat-Energia-Gospodarka Wodna”  we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w dniu dzisiejszym rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa wg projektu Komisji Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa w sprawie opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa wg druku 1464 którego projektodawcą jest  Komisja Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa w sprawie opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W ramach konsultacji odbędzie się jedno otwarte spotkanie z mieszkańcami Krakowa. 
Ze względu na panującą sytuację, spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 spotkanie odbędzie się w trybie online w dniu 21.01.2021 w godzinach 17.30-19.30. Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM i będzie transmitowane na profilu Facebook Jednostki miejskiej Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. W czasie transmisji każdy zainteresowany będzie miał możliwość zadawania pytań i uzyskania na nie odpowiedzi.Ze względu na sytuację pandemiczną w spotkaniu może wziąć udział ograniczona mieszkańców. Konieczna jest rejestracja poprzez wysłanie maila na adresmwasiak@kegw.krakow.pl.do dnia19.01.2021 r. Decyduje kolejność zgłoszeń

Dodatkowo odbędą się dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 12 616 7074

Zakończenie konsultacji społecznych do dnia 29 stycznia 2021 roku.

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie