rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Do 29 maja br. można składać wnioski do PLANU OGÓLNEGO MIASTA KRAKOWA – należy złożyć nowe wnioski i tylko na obowiązującym wzorze druku dokumentu. W nieprzekraczalnym terminie 26 lutego – 29 maj 2024r.

19, kwiecień, 2024 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

Do 29 maja br. można składać wnioski do PLANU OGÓLNEGO MIASTA KRAKOWA

należy złożyć nowe wnioski i tylko na obowiązującym wzorze druku dokumentu.

W nieprzekraczalnym terminie

do  29 maja 2024r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotychczasowe Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Krakowa do końca 2025 roku. Musi zostać zastąpione Planem Ogólnym. W przeciwieństwie do Studium będzie on aktem prawa miejscowego, a na jego podstawie będą sporządzane plany miejscowe i wydawane decyzje wz.
Wnioski składane przez mieszkańców do Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Krakowa, pozostaną bez rozpatrzenia, zatem należy złożyć nowe i tylko na obowiązującym wzorze druku dokumentu wniosku dostępnego na stronie
formularz druku obowiązujący od dnia 28 listopada 2023r.
Wnioski należy składać na dziennikach podawczych Urzędu Miasta Krakowa – np. w urzędzie miasta os. Zgody 2 w Krakowie 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja br.

PLAN OGÓLNY MIASTA KRAKOWA

Strona źródłowa kliknij link poniżej

 https://www.bip.krakow.pl/?dok%20id=185487


W dniu 17 stycznia 2024 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CXXVI/3470/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Miasta Krakowa:

dokument tekstowy pdfTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwał

plik gmlPlik GML

W związku z podjętą ww. uchwałą ukaże się odpowiednie ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa rozpoczynające proces sporządzenia Planu Ogólnego.  


W dniu 20 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie informacyjne z Radnymi Dzielnicowymi:

prezentacja power point do pobraniaPrezentacja do pobrania

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie