rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Konsultacje społeczne dot. Programu strategicznego komunikacji miasta Krakowa na lata 2023-2030

18, listopad, 2022 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

Konsultacje społeczne dot. Programu strategicznego komunikacji miasta Krakowa na lata 2023-2030

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w trwających od 18 listopada do 16 grudnia 2022 r. konsultacjach społecznych Programu strategicznego komunikacji miasta Krakowa na lata 2023-2030.

W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy i organizacje pozarządowe.

Celem konsultacji jest uzyskanie uwag, wniosków i propozycji zarówno od mieszkańców, jak i organizacji pozarządowych.

Komórką merytoryczną odpowiedzialną za prowadzenie przedmiotowych konsultacji społecznych jest Wydział Komunikacji Społecznej UMK.

– kontakt telefoniczny: 12 616 60 64, 12 616 1272

– kontakt mailowy: ks.umk@um.krakow.pl

Materiały poddane konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym oraz linkiem do ankiety dostępne będą:

– w serwisie internetowym „Obywatelski Kraków” (www.obywatelski.krakow.pl)

– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)

– w miejskim serwisie MPI  (www.krakow.pl)

 

 

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie