rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Glinik – ulica w najbliższą środę, 15 lutego, zostanie w pełni udostępniona dla ruchu

13, luty, 2023 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

Ulica Glinik została rozbudowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Bystronia do skrzyżowania z ul. Wadowską. ( odcinek około 1550 m )

W ramach inwestycji m.in. przebudowano kanalizację deszczową w ul. Wadowskiej (na odcinku od ul. Glinik do potoku Struga Rusiecka), wybudowano kanalizację deszczową. Pojawiły się obustronne chodniki, nowe przystanki autobusowe, przebudowano istniejące zjazdy indywidualne i publiczne. Przebudowano skrzyżowania z ul. Kosów i ul. Jaskrową. Pojawiła się nowa nawierzchnia.
15 lutego, zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych: 117, 242, 160 – szczegóły w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego.
Inwestycja kosztowała ponad 11,6 mln zł.

https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/ulica-glinik-w-nowej-odslonie/

Pozostały jeszcze do przebudowy na ulicy Glinik dwa odcinki
odcinek od ul. Bystronia do Dojazdowa ( (odcinek około  700 m )
i
odcinek od ul. Wadowskiej do ul. Organki ( (odcinek około 800 m )

 

 

 

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie