rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

III edycja proklimatycznego konkursu plastycznego „Zakochaj się w Klimacie”

20, listopad, 2023 | Aktualności

III edycja proklimatycznego konkursu plastycznego „Zakochaj się w Klimacie”

Zchęcamy do wzięcia udziału w III edycji proklimatycznego konkursu plastycznego „Zakochaj się w Klimacie”. Autorów najciekawszych prac nagrodzimy m.in. fascynującą Sztormową Kroplą – repliką barometru FitzRoya do samodzielnego przewidywania pogody, „grą planszową z klimatem” oraz zestawami ekologicznych gadżetów. Ponadto prace konkursowe zostaną opublikowane na fanpage facebook Klimat-Energia-Gospodarka Wodna oraz na naszej stronie internetowej, a dodatkowo w późniejszym terminie przekażemy laureatom kalendarz ekologiczny na kolejny rok, wzbogacony o ilustracje zwycięskich prac.

Jak zdobyć nagrody?

Wystarczy przesłać do KEGW pracę plastyczną o formacie A4 prezentującą rozwiązania w zakresie ochrony klimatu na terenach bliskich miejscu zamieszkania uczestnika konkursu. Prace należy wykonać samodzielnie przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej, rysunku lub mieszanej.

Prace konkursowe rozpatrywane będą osobno w 4  kategoriach wiekowych:

    kategoria I – uczniowie klas 1–3 szkół podstawowych,

    kategoria II – uczniowie klas 4–6 szkół podstawowych,

    kategoria III – uczniowie klas 7–8 szkół podstawowych,

    kategoria IV – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W każdej z czterech kategorii wiekowych komisja przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

Szczegółowy regulamin wraz z załącznikami można znaleźć na stronie kegw/Regulamin

Prace należy dostarczyć do Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w terminie od 1 grudnia 2023 r. do 26 stycznia 2024 r. Rozstrzygnięcie konkursu „Zakochaj się w Klimacie” nastąpi w dniu 14 lutego do godz. 14.00.

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
7 maj godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
6  i  20 maj godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
8  i  22 maj godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
13 maj godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
15 maj godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
14 maj godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
14 maj godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 23 maj 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie