rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Informacja o spotkaniach z mieszkańcami na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w sprawie Planu Ogólnego Miasta Krakowa.

11, marzec, 2024 | Aktualności, Informacje, Konsultacje i Komunikaty

Informacja o spotkaniach z mieszkańcami na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w sprawie Planu Ogólnego Miasta Krakowa.

 

terminy spotkań informacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

– spotkanie z mieszkańcami osiedla Grębałów – Klub Dukat ul. Styczna 1 w dniu – 14 marca 2024 o godz. 19:00

– spotkanie z mieszkańcami osiedla Lubocza – Filia Szkoła Podstawowej nr 78 ul. Łuczanowicka 2  w dniu – 15 marca 2024 o godz. 18:00

– spotkanie z mieszkańcami osiedla Wzgórza Krzesławickie/Na Stoku  w MDK Fort 49 os. Na Stoku 27b w dniu – 16 marca 2024 o godz. 18:00

– spotkanie z mieszkańcami osiedla Łuczanowice – Klub Aneks ul. Mycielskiego 11 w dniu – 17 marca 2024r. godz. 18:00

– spotkanie z mieszkańcami osiedla Kantorowice/Zesławice – Klub Zakole ul. Zakole 31 w dniu – 23 marca 2024 godz. 18:00

– spotkanie z mieszkańcami osiedla Wadów / Wegrzynowice –  Szkoła Podstawowa nr 78 ul. ul. Jaskrowa 5 w dniu– 25 marca 2024 godz. 18:00

– spotkanie z mieszkańcami osiedla Krzesławice – Klub Krzesławice ul. Wańkowicza 17 w dniu – 26 marca 2024r godz. 18:00

Do 26 kwietnia br. można składać wnioski do PLANU OGÓLNEGO MIASTA KRAKOWA.

należy złożyć nowe wnioski i tylko na obowiązującym wzorze druku dokumentu.

W nieprzekraczalnym terminie

26 lutego – 26 kwietnia 2024r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotychczasowe Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Krakowa do końca 2025 roku. Musi zostać zastąpione Planem Ogólnym. W przeciwieństwie do Studium będzie on aktem prawa miejscowego, a na jego podstawie będą sporządzane plany miejscowe i wydawane decyzje wz.
Wnioski składane przez mieszkańców do Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Krakowa, pozostaną bez rozpatrzenia, zatem należy złożyć nowe i tylko na obowiązującym wzorze druku dokumentu wniosku dostępnego na stronie
formularz druku obowiązujący od dnia 28 listopada 2023r. 
w nieprzekraczalnym terminie od dnia 26 lutego do dnia 26  kwietnia br.

PLAN OGÓLNY MIASTA KRAKOWA

Strona źródłowa kliknij link poniżej

 https://www.bip.krakow.pl/?dok%20id=185487

 

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie