rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

27 czerwca 2023 r. godz.18.00 – Szkoła Podstawowa nr 98 – Os. Na Stoku 52. Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie”

12, czerwiec, 2023 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

27 czerwca 2023 r. godz.18.oo – Szkoła Podstawowa nr 98 – Os. Na Stoku 52. Spotkanie z mieszkańcami – Konsultacje społeczne

 

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w prowadzonych od 9 do 30 czerwca 2023 r. konsultacjach społecznych dotyczących opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie”.

przegląd informacji w sprawie konsultacji tutaj

Rady Dzielnicy XVII wydała w dniu 31.03.2022r. opinie pozytywną dla   –   Wariantu W7   

w uchwale Rady Dzielnicy XVII nr XLI/255/2022   z dnia 31.03.2022r.

dot. opinii do koncepcji budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie

poniżej rysunek poglądowy wariantu W7

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie