rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

27 czerwca 2023 r. godz.18.00 – Szkoła Podstawowa nr 98 – Os. Na Stoku 52. Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie”

12, czerwiec, 2023 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

27 czerwca 2023 r. godz.18.oo – Szkoła Podstawowa nr 98 – Os. Na Stoku 52. Spotkanie z mieszkańcami – Konsultacje społeczne

 

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w prowadzonych od 9 do 30 czerwca 2023 r. konsultacjach społecznych dotyczących opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie”.

przegląd informacji w sprawie konsultacji tutaj

Rady Dzielnicy XVII wydała w dniu 31.03.2022r. opinie pozytywną dla   –   Wariantu W7   

w uchwale Rady Dzielnicy XVII nr XLI/255/2022   z dnia 31.03.2022r.

dot. opinii do koncepcji budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie

poniżej rysunek poglądowy wariantu W7

 

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 4 i 18 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 26 września 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 11 września 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 13 września 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 14 września 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  13 września 2023r. na godz. 18:30

siedziba Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie