rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

PLAN miejscowy Niebyła – Na Wzgórzach Prace nad sporządzeniem planu prowadzi WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK Termin składania wniosków do dnia 23 grudnia 2021 r.

29, listopad, 2021 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

Niebyła – Na Wzgórzach

Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK

 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 5 listopada 2021 r.
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „NIEBYŁA – NA WZGÓRZACH”.

Termin składania wniosków do dnia 23 grudnia 2021 r. https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=146286

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie