rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Oficjalne wyniki wyborów do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie ( 9 Kadencji w latach 2024 – 2028 )

15, grudzień, 2023 | Aktualności

15 grudnia Przedstawiamy Oficjalne wyniki wyborów do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie ( 9 Kadencji w latach 2024 – 2028 )

Oficjalne wyniki głosowania w wyborach do Rad Dzielnic w dniu 10 grudnia 2023 r. – Kliknij na tekst

Okręg 1  WOJNARSKI WIESŁAW

Okręg 2  CUDEK KATARZYNA

Okręg 3  FRANKIEWICZ KATARZYNA

Okręg 4  MLECZKO PAWEŁ

Okręg 5  CZEKAJ GRZEGORZ

Okręg 6  WOŁOCH WALDEMAR

Okręg 7  SUDOŁ ALINA

Okręg 8  MADEJ LUCYNA

Okręg 9  ADAMCZYK SEBASTIAN

Okręg 10 DZIEDZIC ANDRZEJ

Okręg 11 STROŃSKI STANISŁAW

Okręg 12 SUDOŁ MARCIN

Okręg 13 ZABAGŁO JAN

Okręg 14 WÓJCIK JERZY

Okręg 15 RAJSKI ZBIGNIEW

 

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
7 maj godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
6  i  20 maj godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
8  i  22 maj godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
13 maj godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
15 maj godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
14 maj godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
14 maj godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 23 maj 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie