rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Linia 601. Wydłużenie trasy do Zajezdni Bieńczyce wybranymi kursami (od nocy 16 / 17 XII 2023) Dotyczy linii nocnej 601 – wydłużenie trasy do Zajezdni Bieńczyce wybranymi kursami. Obowiązuje: Od nocy 16 / 17grudnia 2023 roku (sobota / niedziela)

14, grudzień, 2023 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty, Wydarzenia

Komunikat MPK Kraków Od dnia 16/17grudnia 2023r.

Linia autobusowa NOCNA nr 601.  

Wydłużenie trasy do Zajezdni Bieńczyce wybranymi kursami (od nocy 16 / 17 XII 2023)

Dotyczy linii autobusowej NOCNEJ nr  601 – wydłużenie trasy do zajezdni Bieńczyce wybranymi kursami

Od nocy w dniu 16/17 grudnia 2023r.

https://rozklady.mpk.krakow.pl/?lang=PL&linia=601

Na podstawie informacji otrzymanej od Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP), MPK S.A. w Krakowie zawiadamia, że od nocy 16 / 17 grudnia 2023 roku (sobota / niedziela) zostanie wprowadzona poniższa zmiana w funkcjonowaniu linii nocnej 601.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

601

 

 

Wybrane kursy będą realizowane na wydłużonej trasie do Zajezdni Bieńczyce.

 

Pozostałe kursy będą realizowane do dotychczasowej końcówki Zajezdnia Nowa Huta.

 

Od pętli Mydlniki Wapiennik P+R do końcówki Zajezdnia Nowa Huta wszystkie kursy jak obecnie, następnie kursy na wydłużonej trasie: Łowińskiego – Kocmyrzowska – Poległych w Krzesławicach – Władysława Jagiełły – Petőfiego – Łowińskiego – Nowolipki – Zajezdnia Bieńczyce.

 

 

Uwagi dodatkowe dotyczące funkcjonowania przystanków linii 601:

 

Na odcinku: Mydlniki Wapiennik P+R – Kombinat – autobusy będą obsługiwać przystanki bez zmian.

 

Przystanek Zajezdnia Nowa Huta 03:

 

– dla kursów realizowanych do Zajezdni Nowa Huta będzie funkcjonować jako przystanek końcowy.

–  dla kursów w kierunku Zajezdni Bieńczyce będzie funkcjonować jako przystanek przelotowy.

 

Przystanek Zajezdnia Nowa Huta 04:

 

– dla kursów realizowanych z Zajezdni Nowa Huta będzie funkcjonować jako przystanek początkowy.

– dla kursów realizowanych z Zajezdni Bieńczyce będzie funkcjonować jako przystanek przelotowy.

 

Na wydłużonym odcinku trasy autobusy będą obsługiwać następujące przystanki:

 

–    dla kursów w kierunku Zajezdni Bieńczyce: Zajezdnia Nowa Huta 03, Elektromontaż 05 (n/ż), Os. Na Stoku Szkoła 01, Leszka Białego 01, Jana Kazimierza 01, Władysława Jagiełły 01, Petőfiego 01 (n/ż), Zajezdnia Bieńczyce 02 (końcowy).

–  dla kursów w kierunku Mydlnik Wapiennika P+R: Zajezdnia Bieńczyce 01 (początkowy), Petőfiego 02 (n/ż), Władysława Jagiełły 02, Jana Kazimierza 02, Leszka Białego 02, Os. Na Stoku Szkoła 02, Wiadukty 72 (n/ż), Elektromontaż 04 (n/ż), Zajezdnia Nowa Huta 04.

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
7 maj godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
6  i  20 maj godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
8  i  22 maj godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
13 maj godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
15 maj godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
14 maj godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
14 maj godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 23 maj 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie