rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Ogłoszenie — FIRMA MACHNIK Sp. z o.o. realizująca dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.dot. zadania przebudowy sieci Gazowej w rejonie os. Na Stoku oraz Samozwaniec, Mortkowicz – Olczakowej, Kownackiej, Czerwonego Kapturka, Płomyczka, Porazińskiej, Bacewiczówny. Organizuje spotkanie dotyczące omówienia zaproponowanej przez wykonawcę trasy przebudowy i mozliwych rozwiązań projektowych oraz technologi prowadzonych robót budowlanych w DNIU 04 czerwca 2022r. o godz 10.oo przy ul. Samozwaniec 23 w Krakowie.

18, maj, 2022 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

Ogłoszenie — FIRMA MACHNIK Sp. z o.o. Odział Kraków ul. Szlak 77/234 tel 737 177 707 —– realizująca dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.dot. zadania przebudowy sieci Gazowej w rejonie os. Na Stoku oraz Samozwaniec, Mortkowicz – Olczakowej, Kownackiej, Czerwonego Kapturka, Płomyczka, Porazińskiej, Bacewiczówny. Organizuje spotkanie dotyczące omówienia zaproponowanej przez wykonawcę trasy przebudowy i możliwych rozwiązań projektowych oraz technologi prowadzonych robót budowlanych      w DNIU 4 czerwca 2022r. o godz 10.oo przy ul. Samozwaniec 23 w Krakowie.

 

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie