rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

12 stycznia 2024r. czasowe zamknięcie wjazdu w ul. Jarzębiny – przy rozbudowie ul. Kocmyrzowskiej.

8, styczeń, 2024 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

Od piątku, 12 stycznia, na około dwa tygodnie czasowo zamknięty będzie wjazd i wyjazd z ul. Jarzębiny od strony ul. Kocmyrzowskiej – informuje firma Gülermak, wykonawca rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej.

Ograniczenie w ruchu ma związek z kolejnym etapem robót przekładkowych sieci ciepłowniczej. Dojazd do ul. Jarzębiny zapewniony będzie trasą objazdową z wykorzystaniem ul. Architektów. Jednocześnie piesi idący wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej będą korzystać z tymczasowego ciągu pieszego wykonanego przy jezdni ul. Kocmyrzowskiej.

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
7 maj godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
6  i  20 maj godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
8  i  22 maj godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
13 maj godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
15 maj godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
14 maj godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
14 maj godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 23 maj 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie