rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

18 grudnia – 18 luty 2024r. Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia lokalizacji nowych wybiegów dla psów.

18, grudzień, 2023 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

18 grudnia – 18 luty 2024r. Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia lokalizacji nowych wybiegów dla psów.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych….

…..realizowanych na podstawie uchwały Rady Miasta nr CXIX/3250/23 z 11 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia lokalizacji nowych wybiegów dla psów na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Celem trwających od 18 grudnia 2023 r. do 1 marca 2024 r. konsultacji jest pozyskanie uwag, wniosków i propozycji mieszkańców i mieszkanek Krakowa odnośnie lokalizacji nowych wybiegów dla psów na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W ramach konsultacji społecznych przewidziano: 

1.    Ankietę online, dostępną od 18.12.2023 r. do 18.02.2024 r. pod adresem  https://arcg.is/erTjq 

2.    Formularz konsultacyjny. Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia zakończenia konsultacji w następujący sposób:

  • na adres poczty elektronicznej sekretariat@zzm.krakow.pl (w formie w formie skanu lub zdjęcia)
  • na adres siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
  • na adres ePUAP:  /ZZMKrakow/SkrytkaESP Lub /ZZMKrakow/domyslna z dopiskiem konsultacje psich wybiegów 

W okresie trwania konsultacji formularze konsultacyjne  w formie papierowej dostępne są w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Zabłocie 22, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie przy ul. Reymonta 20 oraz w siedzibach Rad Dzielnic.

3.    Spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 28 lutego w godzinach od 17 do 19 – Plac Wszystkich Świętych 3-4  Sala Portretowa 

4.    Dyżury telefoniczne w dniach:

  • 15.01.2024 w godz. 10.00-13.00 telefony: 12 616 85 88 (Wydział Planowania Przestrzennego), 885 870-574 (Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie) 
  • 1.02.2024 w godz. 12.00-15.00 telefony: 12 616 85 89 (Wydział Planowania Przestrzennego), 885 870-574 (Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie)

Pliki do pobrania:

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
4 czerwca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
3 i 17 czerwca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
5 i 19 czerwca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
10 czerwca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
12 czerwca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
11 czerwca godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
11 czerwca godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VIII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 20 czerwca 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie