rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Interwencja Rady Dzielnicy XVII w sprawie Zamknięcia Chodnika wokół Pętli Tramwajowej Na Wzgórzach Krzesławickich przez Firmę Gulermak.

5, luty, 2024 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

 

Interwencja Rady Dzielnicy XVII w sprawie Zamknięcia Chodnika wokół Pętli Tramwajowej Na Wzgórzach Krzesławickich przez Firmę Gulermak.

W związku z pracami prowadzonymi przy rozbudowie ul. Kocmyrzowskiej i otrzymaną od Państwa korespondencją w sprawie zamknięcia chodnika w rejonie pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie, a co za tym idzie bezpiecznego przejścia chodnikiem do os. Grębałów ze skrzyżowania ulicy Kocmyrzowskie/Architektów w kierunku ul. Geodetów w os. Grębałów, która stanowi główny ciąg pieszy dla mieszkańców osiedla w kierunku ww. skrzyżowania.

Zwracamy się  uprzejma prośbą o stworzenie warunków alternatywnego bezpiecznego połączenia dla pieszych po zamknięciu wskazanego przez wykonawcę Gulermak ww. chodnika. Taka alternatywna droga dla pieszych jest wskazana na załączonej mapce (kolorem zielonym) poprzez ciąg pieszy wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej do ul. Bukszpanowej a następnie poprzez działkę gminną 516/2 obr. 11 NH. wnosimy o uzupełnienie recykliną ww. działki aby stworzyć bezpieczne warunki przejścia dla pieszych w kierunku ul. Geodetów

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
7 maj godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
6  i  20 maj godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
8  i  22 maj godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
13 maj godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
15 maj godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
14 maj godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
14 maj godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 23 maj 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie