rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

8 luty 2024r. o godz. 18.00 w Klubie Dukat ul. Styczna 1, Odbędzie się prezentacja Projektu Modernizacji Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stycznej w Krakowie.

1, luty, 2024 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

8 luty 2024r. o godz. 18.00 w Klubie Dukat ul. Styczna 1,

Odbędzie się prezentacja Projektu Modernizacji Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stycznej w Krakowie.

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz wyłonione w przetargu Biuro Projektowe  przedstawi opracowanie projektowe, realizowane w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w roku 2024. na zadanie pn, modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Stycznej 1 w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie mieszkańców osiedla Grębałów w Krakowie.

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
4 czerwca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
3 i 17 czerwca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
5 i 19 czerwca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
10 czerwca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
12 czerwca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
11 czerwca godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
11 czerwca godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VIII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 20 czerwca 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie