rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

18 stycznia 2024 r. w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Jerzy Muzyk Zastępca Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju zaprezentował wybrane zagadnienia z projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050.

22, styczeń, 2024 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

W dniu 18 stycznia 2024 r. w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Jerzy Muzyk Zastępca Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju zaprezentował wybrane zagadnienia z projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050.

W swoim wystąpieniu omówił podstawy prawne aktualizacji, stan bieżący miasta, założony w dokumencie plan strategiczny, Obszary Strategicznej Interwencji oraz ramy finansowania.

W spotkaniu udział wzięło szerokie grono przedstawicieli Nauki, Biznesu i Samorządu.

 

 

Prezentacja wybranych zagadnień projektu Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050 (pdf)

Zapraszamy do lektury projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Krakowa 2030 (z perspektywą do 2050 roku). 

Dokument ten powstał po konsultacjach społecznych oraz ewaluacji ex-ante.

 

Projekt Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050 (pdf)

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
4 czerwca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
3 i 17 czerwca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
5 i 19 czerwca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
10 czerwca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
12 czerwca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
11 czerwca godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
11 czerwca godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VIII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 20 czerwca 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie