rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

W dniach 5.02 – 29.02.2024r. – czasowe zamknięcie ulicy Niebyłej na odcinku około 130mb, odcinek pomiędzy numerami 2 – 4a. Będą tam prowadzone prace przy budowie kanalizacji sanitarnej. Objazd przewidziany po działce gminnej nr 443/11 obr 3 Nowa Huta w Krakowie

1, luty, 2024 | Aktualności

W dniach 5.02 – 29.02.2024r. – czasowe zamknięcie ulicy Niebyłej na odcinku około 130mb, odcinek pomiędzy numerami 2 – 4a. Przez około 4 – 5 tygodni w zależności od warunków pogodowych i terenowych – Będą tam prowadzone prace przy budowie kanalizacji sanitarnej. Objazd przewidziany po działce gminnej nr 443/11 obr 3 Nowa Huta w Krakowie.

W dniach 5.02 – 29.02.2024r. Wodociągi Miasta Krakowa oraz firma która będzie prowadziła prace budowlane dot. rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. NIebyłej w Krakowie posiada zatwierdzenie czasowej zmiany organizacji ruchu.

Czasowe zamknięcie ulicy Niebyłej na odcinku około 130mb, odcinek pomiędzy numerami 2 – 4a nastąpi w dniach 5.02 – 29.02.2024r. Prace będą prowadzone w 4 ETAPACH – Przez około 4 – 5 tygodni w zależności od warunków pogodowych i terenowych.

Każdy z etapów będzie dotyczył odcinka głębokiego wykopu na długości około 30mb.

Dlatego na placu budowy będzie obowiązywał całkowity zakaz przejścia.

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
7 maj godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
6  i  20 maj godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
8  i  22 maj godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
13 maj godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
15 maj godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
14 maj godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
14 maj godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 23 maj 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie