rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Zbiornik Retencyjny przy ul. Folwarcznej działka gminna nr 320/2 obr 11 Nowa Huta wraz z kolektorem kanalizacji opadowej burzowej na działce gminnej nr 167/2 obr 13 Nowa Huta

1, luty, 2024 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

Rozpoczęto Budowę Zbiornika Retencyjnego przy ul. Folwarcznej działka gminna nr 320/2 obr 11 Nowa Huta wraz z kolektorem kanalizacji opadowej burzowej na działce gminnej nr 167/2 obr 13 Nowa Huta, oznaczenie postępowania KEGW w Krakowie 3/XI/2023

Prace budowlane przy Kolektorze kanalizacji opadowej burzowej na działce gminnej nr 167/2 obr 13 Nowa Huta, około 2 – 3 miesięcy.

Prace budowlane przy Zbiorniku retencyjnym na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta, około 12 miesięcy.  

Prace będą prowadzone w całości przebiegu budowy na wytyczonych przez uprawnionego geodetę działkach gminnych  nr 320/2 obr 11 i nr 167/2 obr 13 Nowa Huta w Krakowie.

załączona mapka do pobrania kliknij tutaj

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w jednostce miejskiej Klimat, Energia, Gospodarka Wodna w Krakowie.

tel: 12 323 30 01
e-mail: sekretariat@kegw.krakow.pl

Adres:
Os. Szkolne 27,
31-977 Kraków

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
4 czerwca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
3 i 17 czerwca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
5 i 19 czerwca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
10 czerwca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
12 czerwca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
11 czerwca godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
11 czerwca godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VIII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 20 czerwca 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie