rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Plan miejscowy KANTOROWICE Prace nad sporządzeniem planu prowadzi WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK Termin składania wniosków do dnia 23 grudnia 2021 r.

18, listopad, 2021 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 5 listopada 2021 r.
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KANTOROWICE”.

Termin składania wniosków do dnia 23 grudnia 2021 r.

Przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru KANTOROWICE

WSZELKIE INFORMACJE POD ADRESEM BIP KRAKÓW   —  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=146284

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 2  i 16 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 października 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu  4 i 18 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 9 października 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 października 2023 o godz. 18.o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 października 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

LX  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołana na dzień  26  października 2023r. na godz. 18:o0

w Szkole Podstawowej nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie