rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK wspólnie z Grodzkim Urzędem Pracy realizuje konsultacje społeczne dotyczące Konsultacje społeczne dotyczące Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej

17, listopad, 2021 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK wspólnie z Grodzkim Urzędem Pracy realizuje konsultacje społeczne dotyczące Konsultacje społeczne dotyczące Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 /z perspektywą do 2030 roku/ w Gminie Miejskiej Kraków. Konsultacje potrwają do 3 grudnia 2021 roku.

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 12 listopada2021 r. do 3 grudnia 2021 r.

 

W ramach konsultacji odbędą się:

otwarte spotkania z mieszkańcami Krakowa:

19 listopada2021 roku godz. 10.00-12.00 –  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, sala konferencyjna pok. 231.

26 listopada2021 roku godz. 15.00-17.00– Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, sala konferencyjna pok. 231.

*Z uwagi na obostrzenia sanitarne, osoby zainteresowane muszą zgłosić chęć uczestniczenia wspotkaniach pod nr tel. 12 68 68 220 lub drogą mailową na adres:

konsultacje@gupkrakow.pl – najpóźniej dzień przed planowaną datą spotkania.

  1. Dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu12 68 68 220 w dniach:

16 listopada2021 roku godz. 10.00-12.00,

23 listopada 2021 roku godz. 15.00-17.00.

 

Konsultowany projekt dokumentu wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji dostępne są:

 

  • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu, www.obywatelski.krakow.pl
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa – BIP MJO Grodzki Urząd Pracy w Krakowie w zakładce Polityki, Programy, Raporty – ProgramPromocji Zatrudnieniai Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 /z perspektywą do 2030 roku/w Gminie Miejskiej Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=28
  • na stronie internetowej: www.ngo.krakow.pl
  • w wersji papierowej w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34 (pok. 220). Ze względu na panującą sytuację,spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19, przed udaniem się do urzędu zwracamy się z prośbą o telefon na numer 12 68 68 220 w celu umówienia się na wizytę.

 

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. w następujący sposób:

  • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gupkrakow.pl
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków (liczy się data wpływu do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie nie później niż do dnia 3 grudnia 2021 r.)
  • dostarczyć osobiście do siedziby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34.

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie