rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

4 luty 2024r. o godz. 16.oo. Zaproszamy Mieszkańców Łuczanowic na spotkanie do Klubu ANEKS ul. Mycielskiego 11 w Krakowie. Tematem spotkania będzie przedstawienie zakresu współpracy pomiędzy jednostkami Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie i Ośrodkiem Kultury Kraków-Nowa Huta w Krakowie.

26, styczeń, 2024 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

Zaproszenie dla Mieszkańców  na spotkanie

do Klubu Aneks Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta 

ulica A. Mycielskiego 11 w Krakowie

w dniu  4 lutego 2024r. (niedziela) o godzinie 16.oo

Tematem spotkania będzie przedstawienie zakresu współpracy pomiędzy jednostkami

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie i Ośrodkiem Kultury Kraków-Nowa Huta w Krakowie.

Zostanie również przedstawiony zakres  i  forma  działania

Punktów Programu  Aktywności Lokalnej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Zapraszają na spotkanie :

  • Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
  • Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta w Krakowie
  • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
7 maj godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
6  i  20 maj godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
8  i  22 maj godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
13 maj godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
15 maj godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
14 maj godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
14 maj godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 23 maj 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie