rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Obwieszczenia, Konsultacje i Komunikaty

4 luty 2024r. o godz. 16.oo. Zaproszamy Mieszkańców Łuczanowic na spotkanie do Klubu ANEKS ul. Mycielskiego 11 w Krakowie. Tematem spotkania będzie przedstawienie zakresu współpracy pomiędzy jednostkami Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie i Ośrodkiem Kultury Kraków-Nowa Huta w Krakowie.

Zaproszenie dla Mieszkańców  na spotkanie do Klubu Aneks Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta  ulica A. Mycielskiego 11 w Krakowie w dniu  4 lutego 2024r. (niedziela) o godzinie 16.oo Tematem spotkania będzie przedstawienie zakresu współpracy pomiędzy...

czytaj dalej

18 stycznia 2024 r. w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Jerzy Muzyk Zastępca Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju zaprezentował wybrane zagadnienia z projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050.

W dniu 18 stycznia 2024 r. w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Jerzy Muzyk Zastępca Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju zaprezentował wybrane zagadnienia z projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków...

czytaj dalej

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12 stycznia 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE” Wydłużono termin składania wniosków do dnia 16 lutego 2024 r.

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK - Informuje OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12 stycznia 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE" Wydłużono termin...

czytaj dalej

Linia 601. Wydłużenie trasy do Zajezdni Bieńczyce wybranymi kursami (od nocy 16 / 17 XII 2023) Dotyczy linii nocnej 601 – wydłużenie trasy do Zajezdni Bieńczyce wybranymi kursami. Obowiązuje: Od nocy 16 / 17grudnia 2023 roku (sobota / niedziela)

Komunikat MPK Kraków Od dnia 16/17grudnia 2023r. Linia autobusowa NOCNA nr 601.   Wydłużenie trasy do Zajezdni Bieńczyce wybranymi kursami (od nocy 16 / 17 XII 2023) Dotyczy linii autobusowej NOCNEJ nr  601 - wydłużenie trasy do zajezdni Bieńczyce...

czytaj dalej

Nowa Linia Autobusowa nr 180 – rozkłady jazdy Trasa linii nr 180: „Osiedle Na Stoku” – ul. Architektów, ul. Poległych w Krzesławicach, ul. Kocmyrzowska, ul. Kantorowicka, ul. Geodetów, ul. Grębałowska – „Grębałów” (powrót: ul. Stokowa, ul. Studzienna, ul. Grębałowska, ul. Kocmyrzowska).

Trasa linii nr 180: „Osiedle Na Stoku” – ul. Architektów, ul. Poległych w Krzesławicach, ul. Kocmyrzowska, ul. Kantorowicka, ul. Geodetów, ul. Grębałowska – „Grębałów” (powrót: ul. Stokowa, ul. Studzienna, ul. Grębałowska, ul. Kocmyrzowska)....

czytaj dalej

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
4 czerwca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
3 i 17 czerwca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
5 i 19 czerwca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
10 czerwca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
12 czerwca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
11 czerwca godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
11 czerwca godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VIII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 20 czerwca 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie